Skip Ribbon Commands Skip to main content
  • Home
  • Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden


GEBRUIKSVOORWAARDEN

Alle aangeboden inhoud (inclusief afbeeldingen) is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van de download area wordt gratis en tot wederopzegging ter beschikking gesteld aan de gebruikers met het exclusieve doel om reclame te maken voor Trodat-producten in ongewijzigde vorm. Elk verder gebruik van de in de downloadzone ter beschikking gestelde inhoud is verboden. Na herroeping heeft u maximaal drie (3) maanden de tijd om onze inhoud van uw digitale pagina's te verwijderen en twaalf (12) maanden voor gedrukte media.

 

DISCLAIMER

Alle op deze website gepubliceerde informatie en materialen moeten worden opgevat "zoals zij zijn". Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud, noch voor de ononderbroken en foutloze beschikbaarheid ervan. Trodat garandeert ook niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten (malware). Trodat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, hetzij direct, indirect of gevolgschade, die de gebruiker kan lijden als gevolg van het gebruik van de website en de download area. Het downloaden en/of het gebruik geschiedt op eigen risico van de gebruiker, die als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan computersystemen (met name door malware) of verlies van gegevens als gevolg van dergelijke activiteiten. In het geval van links naar andere websites, aanvaardt Trodat ook geen aansprakelijkheid voor deze externe inhoud, aangezien dit uitsluitend de verantwoordelijkheid is van hun providers. Het Oostenrijks recht is van toepassing met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.


AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en video's en alle andere inhoud die op de website wordt weergegeven, worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De reproductie, wijziging of gebruik van de voornoemde inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Trodat Holding GmbH. Alle handelsmerken weergegeven op de website, in het bijzonder TRODAT, TROTEC, logo's, octrooien en dergelijke zijn, tenzij anders aangegeven, wettelijk beschermd en vormen ons intellectueel eigendom.

Relevante wetten zijn gratis toegankelijk in de respectieve toepasselijke versie in het federale juridische informatiesysteem (RIS) http://ris.bka.gv.at.​​​​​

Akkoord met cookies. OKMeer info.