Skip Ribbon Commands Skip to main content

ISO-certificering

Trodat ISO Zertifizierung

In haar bedrijfswaarden verplicht trodat zich onder andere tot resultaatgerichtheid, innovatie en duurzaamheid. Om deze waarden te garanderen worden processen en normen niet alleen intern in vraag gesteld, maar ook gecontroleerd op basis van objectieve criteria.
 
De trodatgroep heeft zelf al in 1995 en in 2008 en 2018 door TÜV Austria gecontroleerd en is gecertificeerd volgens EN ISO 9001:2000 en EN ISO 14001:2004.Wie zich wil laten certificeren volgens EN ISO 9001 moet hoge eisen kunnen stellen aan het kwaliteitsmanagement. Enerzijds zorgt trodat-kwaliteitsmanagement ervoor dat aan de officiële eisen wordt voldaan - maar ook, en dat is nog belangrijker, dat aan de behoeften van de klanten wordt voldaan.

 

De EN ISO 14001-certificering onderzoekt hoe het bedrijf met het milieu omgaat. Het gaat niet alleen om het stellen van milieudoelstellingen - gecertificeerde bedrijven moeten ook bewijzen dat hun processen geoptimaliseerd zijn om deze doelstellingen te bereiken.

 

Beide certificaten zijn een mooie bevestiging van de weg die Trodat heeft afgelegd.