Skip Ribbon Commands Skip to main content

trodat waardes

Trodat Werte

Samenwerking met klanten, leveranciers en medewerkers, elke beslissing - alles bij trodat gebeurt in overeenstemming met de bedrijfswaarden. Innovatie, waardering en resultaatgerichtheid vormen de basis voor succesvol werk in het verleden en in de toekomst.


KLANTGERICHTHEID

Wij creëren materiële en niet-materiële toegevoegde waarde voor onze klanten en verzekeren hen van winst en marktvoordeel. Hierin zijn we beter dan wie dan ook, want we winnen onze klanten als mede-ontwerpers van producten en bedrijfsprocessen en dus als trouwe partners. Transparantie en een eerlijke interesse in mensen en hun culturen zijn hiervoor de voorwaarden. Wij hebben de absolute wil om onze klanten altijd de meest aantrekkelijke en innovatieve producten en diensten aan te bieden.
 
 

RESULTAATGERICHTHEID

We kunnen onze aanspraak op leiderschap alleen handhaven als we onze economische resultaten op de lange termijn veiligstellen. De permanente vergelijking van kosten en baten, van kosten en opbrengsten gaat dan ook gepaard met al onze beslissingen. Ieder van ons neemt de verantwoordelijkheid voor een positief bedrijfsresultaat in het denken en doen. Hoe beter het bedrijf zaken doet, des te overtuigender kunnen we onze wereldwijde leiderspositie steeds weer veiligstellen en uitbreiden.
 
 

WERKNEMERSORIËNTATIE

Ons team bestaat uit persoonlijkheden die met hun competentie en inzet bijdragen aan het unieke karakter van de trodat- en Trotec-merken. We erkennen de maatschappelijke betekenis van wat we doen en zijn enthousiast over langetermijndoelstellingen. In ruil daarvoor biedt het bedrijf een kader waarin teamgeest en topprestaties worden gecreëerd en iedereen graag zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Als bedrijf hechten wij er veel belang aan dat ieder van ons werkt op het gebied van zijn of haar persoonlijke sterke punten en dat hij of zij op dit gebied verder wordt gepromoot. We maken successen zichtbaar en vieren ze samen. Werken met ons brengt emotionele meerwaarde, hoog maatschappelijk aanzien en brengt betekenis over.
 
 

VOORDEEL DOOR INNOVATIE

Klanten kopen vandaag de dag niet alleen producten, ze vertrouwen ook op sterke merken en betrouwbare systemen die hen een voorsprong garanderen. We stellen nieuwe normen, omdat we onze markten kennen en toch nieuwsgierig blijven. Innovatie betekent voor ons dat we processen, producten en diensten steeds aantrekkelijker maken en zo onze klanten succesvoller maken. Verantwoordelijkheid voor het milieu, klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling is stevig verankerd in onze cultuur van innovatie. Innovatie mag bij ons nooit ophouden; het is het meest effectieve middel om onze marktpositie verder uit te breiden.
 
 

EEN VERLANGEN NAAR PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Werken in de trodat groep betekent actief meehelpen om het bedrijf vorm te geven en verantwoordelijkheid te nemen. In mijn vakgebied ken ik mezelf het beste en draag ik mijn ideeën aan. Ik ben bekend met de verantwoordelijkheidsgebieden van mijn collega's in mijn directe omgeving. Als ik iets wil veranderen, coördineer ik mijn ideeën en suggesties voor verbetering met hen en zorg ik ervoor dat er snel een beslissing wordt genomen.
 

 

WAARDERING ALS BASIS

Laten we wat lef krijgen. En we hebben vertrouwen in onze collega's. Vertrouwen en moed creëren vreugde en moed voor de uitdagingen die we onder de knie moeten krijgen op weg naar onze doelen. Een klimaat van openheid en eerlijkheid maakt persoonlijke ontmoetingen waardevol. Erkenning en waardering laten ruimte voor constructieve kritiek en verschillende meningen. Wederzijdse interesse in elkaars leven en persoonlijkheid - op alle niveaus - is een essentieel kenmerk van onze cultuur.